Home  /  FAQ

Veel gestelde vragen
en dansreglement

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen, alsook
meteen het reglement van onze
dansschool. Als u na het lezen van ons reglement nog vragen zou hebben mag u steeds met ons contact opnemen via info@dna2dance.be of via ons contactformulier.

Waar gaan de lessen door?

De danslessen gaan door op 2 locaties op nog geen 500 m van elkaar.

 • polyvalente zaal van Sporthal De Pit – Platteput 14 Buggenhout
 • turnzaal van Gemeentelijke Basisschool ‘t Sprinkhaantje – Collegestraat 1 Buggenhout

 

Wanneer gaan de lessen door?

De danslessen gaan steeds van start de 2e week van september. De exacte startdatum wordt steeds vermeld op onze kalender.

Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven. Als er tijdens het dansjaar lessen niet doorgaan omwille van sluiting van de sporthal e.d. wordt dit via mail gecommuniceerd. Data die we op voorhand weten staan ook steeds vermeld op onze kalender.

Het dansseizoen loopt tot einde mei, ook deze datum van de laatste les is terug te vinden op onze kalender.

 

Wat zijn de maatregelen in verband met Covid-19?

Op beide locaties zijn er reeds maatregelen getroffen in het kader van Covid-19.
In de sporthal zijn er aparte in- en uitgangen voorzien voor zowel de sporthal zelf als de danszaal. In gemeenteschool ‘t Sprinkhaantje zijn de looprichtingen met tape op de vloer aangeduid. Zo wordt het kruisen van de opeenvolgende groepen beperkt.

Tijdens de dansles wordt er gevraagd om voldoende afstand te houden van de andere dansers. Dit danszalen zijn hiervoor groot genoeg. En let steeds op de richtlijnen die de train(st)er geeft. Na de les vertrekt men meteen naar huis en blijft men niet in de gang wachten.

Bij ziekte vragen we om thuis te blijven en niet naar de les te komen. Verwittig ons of jouw train(st)er tijdig van jouw afwezigheid.

We vragen om de richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen, zo houden we het veilig voor iedereen.

Wat te doen bij een ongeval?

We proberen alle lessen zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar af en toe kan een ongeval zich voordoen. De deelnemers zijn automatisch verzekerd na betaling van het lidgeld. (voor meer info zie Danspunt.be) Heb je een letsel opgelopen tijdens de les, laat dit dan onmiddellijk aan je train(st)er weten zodat er een aangifteformulier ingevuld kan worden. Deze formulieren zijn beschikbaar in de danszaal.

Kunnen meerdere dansers tegelijk ingeschreven worden?

Neen, je kan geen meerdere dansers tegelijk inschrijven.  Je kan slechts voor één persoon per inschrijving de gegevens invoeren. Nadien moet je voor de volgende danser inschrijven. Je kan wel één danser voor meerdere groepen tegelijk inschrijven.

Hoe wordt er omgegaan met foto's en filmpjes?

 

Wat omvat het lidgeld?

 • Het aantal uren training waarvoor ingeschreven.
 • De verzekering van het aangesloten lid.
 • Volledig gebruik van de infrastructuur.
 • Begeleiding bij activiteiten waaraan we deelnemen.

Ons rekeningnummer:

IBAN: BE46 7360 5571 4036

 

Is er korting mogelijk?

Vanaf dansjaar 2022 – 2023 bieden wij pakketkortingen aan.

Aantal danslessen Korting
2 €25
3 €50
4 €75
5 €100

Wat omvat het lidgeld voor de Zumba-lessen?

We vragen €175 voor het hele dansseizoen. Omwille van praktische en organisatorische redenen werken we niet met een beurtenkaart.

Is er korting mogelijk?

Er wordt geen korting gegeven wanneer men inschrijft voor meerdere dansgroepen of wanneer meerdere gezinsleden dansen. Echter indien men inschrijft tijdens het dansseizoen na 31 december betaalt men nog 75% van het inschrijvingsgeld. Wanneer je inschrijft tijdens het dansseizoen na 1 maart betaal je nog 50% van het inschrijvingsgeld.

Wordt lidgeld terugbetaald?

Bij het stopzetten van deelname aan de lessen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Enkel in uitzonderlijke gevallen, wordt het inschrijvingsgeld in samenspraak met het bestuur teruggestort (na aftrek van de administratiekosten en de lessen die reeds gevolgd werden).

Is er tussenkomst van de mutualiteit?

Sommige ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. In de loop van de maand oktober ontvangt men via de train(st)er een vooraf ingevuld formulier met alle informatie die uw ziekenfonds nodig heeft. Dit formulier dient u samen met het officiële aanvraagformulier in bij uw ziekenfonds om van een mogelijke terugbetaling te kunnen genieten.

Wanneer kan men inschrijven?

Wij werken met 2 inschrijvingsmomenten.

Het eerste inschrijvingsmoment is voor de huidige leden. Zij ontvangen een persoonlijke inschrijvingslink waarin ze enkel de groepen vinden waarvoor ze kunnen inschrijven, op basis van leeftijd en ervaring. Deze inschrijvingsperiode duurt 2 weken. Na die 2 weken worden alle inschrijvingen verwerkt en krijgen de leden een bevestigingsmail met betalingsvoorwaarden.

Het tweede inschrijvingsmoment is voor nieuwe leden. Deze inschrijving gebeurt via de website. Voor nieuwe leden starten de inschrijvingen begin augustus. Deze blijven openstaan tot de groepen volzet zijn. Je inschrijving is pas definitief na betaling.

Nieuwe leden krijgen 2 proeflessen om te beslissen of ze de dansles verder zullen volgen. Je dient je wel in te schrijven anders ben je niet verzekerd en zal je niet mogen deelnemen aan de les. Na de proeflessen dient het lidgeld zo snel mogelijk betaald te worden anders zal je plaats weer vrijkomen voor andere geïnteresseerden.

Wij werken met een wachtlijst wanneer groepen volzet zijn. Gelieve daarom de dansschool op de hoogte te brengen wanneer je niet meer zal deelnemen aan de lessen. Zo kunnen we deze plaats weer openstellen.

 

Hoe verloopt de communicatie?

De communicatie verloopt bij ons hoofdzakelijk via onze flash-nieuwsbrieven. De flash via mail bevat telkens belangrijke informatie. Dit kan gaan over; inschrijvingen, praktische afspraken, optredens of evenementen waar we aan deelnemen. Wij vragen met aandrang deze aandachtig te lezen en het ons zeker te melden wanneer u geen mails ontvangt.

 • Draag sportieve kledij voor alle danslessen. Geen jeansbroeken, rokjes of kleedjes.
 • Haren moeten uit de ogen zijn. Geen losse haren.
 • Beperk sieraden, deze kunnen jou of mede-dansers hinderen.
 • Voor de lessen HIPHOP en JAMAICAN DANCEHALL zijn sportieve schoenen verplicht.

Opgelet! Geen schoenen met zwarte zolen (non marking is oké)

 • Voor e lessen MODERN/JAZZ dragen we geen losse broek maar een short of legging. Dit omdat de lesgever de afwerking van benen en voeten goed moet kunnen zien.
 • Voor de lessen KLASSIEK BALLET werken we met een uniform:
  • zwart balletpak
  • roze maillot/collant
  • roze demi-pointes

 

Wat zijn de afspraken tijdens de les?

 • Alle bewonderaars van onze dansers kunnen tijdens de les in de cafetaria van de sporthal rustig iets drinken. In de danszaal kijken, is niet toegestaan.
 • Onze kleinste dansers zijn snel afgeleid dus gelieve niet aan de deur te blijven staan gedurende de hele les.
 • Gelieve de kleinste dansers (kiddo’s en ministars) aan het einde van de les af te halen aan de deur van de danszaal.
 • De dansers van de volgende dansles wachten in de gang tot de les gedaan is.
 • Wil je iets kort bespreken met de lesgever dan kan dit tussen 2 lessen. Wil je graag wat meer bespreken, maak dan een afspraak via info@dna2dance.be .
 • De dansschool is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen.
 • Licht de lesgever zeker in bij eventuele gezondheidsproblemen. Zo kunnen wij hier rekening mee houden.

 

Wat zijn de regels omtrent de danszaal?

 • Eten is niet toegestaan in de zaal. Ook kauwgom deponeer je voordien in de vuilbak.
 • Enkel water of sportdrank is toegelaten in de danszaal, geen frisdrank.
 • Gsm’s worden op stil gezet tijdens de dansles.
 • Wees tijdig aanwezig zodat de les niet onnodig moet gestoord worden.

Welke kledij moet ik dragen?

 • Draag sportieve kledij voor alle danslessen. Geen jeansbroeken, rokjes of kleedjes.
 • Haren moeten uit de ogen zijn. Geen losse haren.
 • Beperk sieraden, deze kunnen jou of mede-dansers hinderen.
 • Voor de lessen urban zijn sportieve schoenen verplicht.

Opgelet! Geen schoenen met zwarte zolen (non marking is oké)

 • Voor de lessen MODERN dragen we geen losse broek maar een short of legging. Dit omdat de lesgever de afwerking van benen en voeten goed moet kunnen zien.
 • Voor de lessen KLASSIEKE TECHNIEKEN werken we met een uniform
  • Zwart balletpak, roze maillot/collant en roze demi-pointes.

Kan iedereen les volgen in de selectiegroepen?

In deze lessen komen dansers van verschillende leeftijden samen.

Voor de selectiegroepen kan je niet inschrijven, hiervoor word je geselecteerd door de lesgever.

Doorstromen vanuit de andere moderne of urban groepen kan mits de dansers aan de voorwaarden voldoen en blijven voldoen.

Voor deze groepen hebben we enkele selectiecriteria:

 • Aanwezigheid:
  • Bij afwezigheid dien je een geldige reden te hebben. (examens, ziekte, familiale omstandigheden, …)
  • Maximum 1 keer op 3 maanden afwezig.
  • Gekwetst = komen kijk naar de les.
 • Inzet
 • Techniek:
  • Sterk lichaamsbesef.
  • Beheersen van gevraagde bewegingen.
  • Afwerking.
  • Inleving.